Bosnjacki forum

Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!
 
HomePortalRegistracijaLogin

Share | 
 

 Dali ste znali ?

Go down 
AutorPoruka
Amatullah
Admin
Admin
avatar


KomentarNaslov komentara: Dali ste znali ?   Tue Jul 01, 2008 8:20 pm

Pezić Elvedin, prof.

1- Da li ste znali da je dozvoljeno potirati po mestvama i čarapama tokom cijele godine, bez razlike da li je period zime ili ljeta zbog općenitosti hadisa koji su došli o dozvoli potiranja?

2- Da li ste znali da je obaveza da se čovjek okupa od spolnog odnosa pa makar i ne polucirao?

3- Da li ste znali da, ako žena vidi znake čistoće od hajda ili nifasa, nije dozvoljeno čovjeku da spolno opći s njom dok se ne okupa?

4- Da li ste znali da je ženi, ako vidi znake čistoće od hajda ili nifasa prije nastupanja zore, dozvoljeno da zaposti pa makar odgodila kupanje nakon nastupanja zore?

5- Da li ste znali da je žena, ako vidi znake čistoće, od nifasa prije četrdesetog dana, obavezna da se okupa i da klanja, i da je dozvoljeno čovjeku da ima spolni odnos s njom?

6- Da li ste znali da je dozvoljeno, po jednoglasnom stavu učenjaka da čovjek bez abdesta uči Kur´an ukoliko ne dodiruje mushaf, ali je bolje da uzme abdest?

7- Da li ste znali da će, kada mujezin kaže u toku ezana «hajja ala es-Salah , hajja ala el-Felah», onaj ko ponavlja za mujezinom kazati «la havle ve la kuwete illa billahi»?

8- Da li ste znali da četiri pravne škole zastupaju mišljenje da čovjeku nije dozvoljeno da dodiruje mushaf bez abdesta?

9- Da li ste znali da islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da je redoslijed ajeta u Kur´anu tewkifij, striktno određen od Allaha, subhanehu we teala?

10- Da li ste znali da većina islamskih učenjaka, među njima su četiri pravne škole, smatra pohvalnim a ne obaveznim učenje Euze i Bismile prije učenja Kurana?

11- Da li ste znali da islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da je pohvalno uljepšavanje glasa pri učenju Kur´ana?

12- Da li ste znali da po većini islamskih učenjaka čovjek ako bi učio Kur´an -bez uzimanja novca- i sevap od kiraeta poklonio nekome od mrtvih, da to stiže i koristi mrtvom?

13- Da li ste znali da nema razilaženja među islamskim učenjacima da je propisano, sunnet, onome ko uči i onome ko sluša kiraet da kad se prouči ajet u kojem ima sedžda da učini sedzdu ali postoji razilaženje da li im je to obaveza?

14- Da li ste znali da nema vjerodostojnog hadisa o vrijednosti neke noći u mjesecu redžepu kao što je Lejletu-r-ragaib ili Lejletu-l-Miradž niti ima vjerodostojnih hadisa o provođenju tih noći u posebnim ibadetima?

15-Da li ste znali da je hadis “Ko zaspe poslije ikindije,pa se probudi lud neka ne krivi nikog osim sebe” daif-nevjerodostojan?

16-Da li ste znali da su hadisi: “Ko obavi hadždž a ne posjeti me, on me je zapostavio”, “ Ko obavi hadždž pa posjeti moj kabur poslije moje smrti kao da me je posjetio za moga života”, izmišljeni hadisi?
¸
17-Da li ste znali da hadis “Razilaženje moga Ummeta je milost“, nema osnove ni u sahih ni u daif hadisima?

18- Da li ste znali da je hadis “Moji ashabi su ko zvijezde, kojeg god da slijedite na pravom ste putu.”, izmišljen?

19-Da li ste znali da je hadis “Uhranite vaše kurbane jer su oni vaše jahalice preko sirat ćuprije.”, daif-nevjerodostojan?

20- Da li ste znali da je hadis “Dva rekjata sa turbanom su bolja od sedamdeset bez turbana.” izmišljen?

21- Da li ste znali da je hadis Alije, radijallahu anhu, kojeg hanefijska i hanbelijska pravna škola uzimaju kao argument da je sunnet da čovjek veže ruke u namazu ispod pupka, hadis daif-nevjerodostojan?

22- Da li ste znali je hadis o pohvalnosti učenja sure El-Kadr (Inna enzelnahu) nakon abdesta, hadis daif-nevjerodostojan?

23- Da li ste znali da hadisi u kojima Božji Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, preporučuje da se nosi prsten sa kamenom “Akik” su izmišljeni hadisi?

24- Da li ste znali je hadis “Tražite znanje pa makar u Kini” batil-neispravan?
Na vrh Go down
Amatullah
Admin
Admin
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: Dali ste znali ?   Fri Jul 04, 2008 5:17 am

DA LI STE ZNALI - 2

Elvedin Pezić, prof.


1- Da li ste znali da je Stalnoj komisiji za fetve u Saudiskoj Arabiji postavljeno pitanje (broj fetve 6774/22 tom, 147 str.): „Da li je dozvoljeno piti pivo (bira) na kojem je napisano ˝bezalkoholno˝? Pa su odgovorili: ˝Ako njeno konzumiranje u velikoj količini opija onda nije dozvoljeno njeno pijenje bez razlike u maloj ili velikoj količini, jer se tada smatra alkoholom, a alkohol nije dozvoljeno piti, a ako njeno konzumiranje u velikim količinama ne opija onda je dozvoljeno njeno konzumiranje, jer se tada ne smatra alkoholom. Mjerilo je to da li opija ili ne, a nije mjerilo u onome šta je napisano na njoj˝. Fetvu potpisali šejhovi Bin Baz, Abdur-Rezak Afifi, Abdullah bin Gudejan, Abdullah ibn Ku´ud.

2- Da li ste znali da je Stalnoj komisiji za fetve u Saudiskoj Arabiji postavljeno pitanje (broj fetve 20339/22 tom,149 str.): ˝Je li dozvoljeno konzumirati proizvode, jela i pića u kojima ima alkohola?˝ Pa su odgovorili: ˝Ono što se pomiješa sa alkoholom, ako njegovo konzumiranje u velikoj količini opija onda nije dozvoljeno korištenje tih proizvoda bez razlike koriste li se u maloj ili velikoj količini, jedenjem, pijenjem, ili u liječničke svrhe. Dokaz tome su riječi Allaha, dž.š.: ˝O vjernici, vino i kocka i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite.Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti˝? (El-Maida, 90.-91.) Također, riječi Božijeg Poslanika, salallahu alejhi ve sellem: ˝Ono što opija u velikim količinama zabranjeno je i u malim˝, i riječi: ˝Tražite lijeka, o Allahovi robovi, a nemojte se liječiti haramima, jer Allah nije spustio ni jednu bolest a da za nju nije spustio lijek˝. Allah nas obavještava da je alkohol odvratna stvar, i naredio je njegovo ostavljanje i njegovo uništavanje. U njegovom ostavljanju ipak postoji mogućnost konzumiranja. Kada su objavljeni ajeti o zabrani alkohola Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, naredio je prosipanje alkohola pa je prosut alkohol po pijacama Medine. A ako je postotak alkohola u nekoj stvari mali do te mjere da ako bi mnogo konzumirali taj proizvod i ne bi osjetili njegove posljedice onda je dozvoljeno njegovo korištenje, jer to više nije alkohol˝. Fetvu potpisali šejh Bin Baz, Abdul-Aziz bin Abdullah Ali Šejh, Salih ibn Fevzan El-Fewzan, Bekr ibn Abdullah Ebu Zejd.

3- Da li ste znali da je dozvoljeno čovjeku da izdvoji iskup za prekršenu zakletvu, nakon što prekrši zakletvu, a također je dozvoljeno izdvojiti iskup prije kršenja zakletve, a zatim prekršiti zakletvu. Dokaz tome su riječi Božijeg Poslanika: ˝Kada se neko zakune, pa vidi nešto drugo bolje od toga, neka uradi to što je bolje, a zatim neka se iskupi za prekršenu zakletvu.“ U drugoj predaji ovog hadisa došlo je: ˝Neka se iskupi za zakletvu, a zatim neka prekrši zakletvu˝.

4- Da li ste znali da čovjek ako iz navike kaže ˝ne, Allaha mi˝ ili ˝da, Allaha mi˝, ne želeći time zakletvu, nije obavezan da se iskupljuje za tu zakletvu. Na osnovu riječi Allaha, dž.š.: ˝Allah vas neće kazniti ako se nenamjerno zakunete˝ (El-Bekara, 225.)

5- Da li ste znali da po konsenzusu islamskih učenjaka nije dozvoljeno zaklinjanje sa bilo čime osim Allahom ili nekim od njegovih svojstava? Dokaz tome su riječi Božijeg Poslanika:˝Ko se bude zaklinjao neka se zaklinje Allahom ili neka šuti˝.

6- Da li ste znali da ako se čovjek zaklete, a zatim odmah nakon toga kaže ´inšallah´ želeći time izuzimanje, a ne blagoslov, pa prekrši tu zakletvu nije obavezan da se iskupljuje za nju? Dokaz tome su riječi Božijeg Poslanika: ˝Ko se zakune, a zatim kaže ´inšallah´ ne može prekršiti zakletvu˝.

7- Da li ste znali da bi žena postala tuđem djetetu majka po mlijeku treba da se ispune dva uvjeta: da ga zadoji najmanje pet puta i da to bude u periodu dok dijete nije napunilo dvije godine?

8- Da li ste znali da se jednim dojenjem smatra svako samovoljno ispuštanje dojke od strane dojenčeta bez razlike da li to bilo iz potrebe za disanjem ili iz želje da dijete promijeni dojku!?

9- Da li ste znali da ako bi dijete popilo mlijeko žene iz posude, flašice ili na neki drugi način to uzima propis dojenja, tj. ona mu postaje majka po mlijeku ako se ispune ostali uvjeti da pijenje mlijeka bude pet puta i da to bude u periodu do dvije godine starosti?

10- Da li ste znali da se prihvata svjedočenje jedne žene, ako je povjerljiva, ako tvrdi da je zadojila određeno dijete i time se smatra njegova majka po mlijeku ili ako tvrdi da je zadojila dvoje što znači da su brat i sestra po mlijeku!?

11- Da li ste znali da je Stalnoj komisiji za fetve u Saudiskoj Arabiji postavljeno pitanje (broj fetve 17880/24 tom,269 str.) o korištenju tespiha prilikom zikra? Pa su odgovorili: ˝Korištenje tespiha prilikom brojanja zikra je dozvoljeno, jer ne postoji dokaz koji ukazuje da je to zabranjeno, i nema razlike u korištenju tespiha poslije namaza i drugih situacija, dok je brojanje zikra na ručne prste bolje, jer je u tome slijeđenje Božijeg Poslanika, salallahu alejhi ve sellem.˝ Fetvu potpisali šejh Bin Baz, Abdullah ibn Gudejan, Salih El-Fevzan, Abdul-Aziz Ali Šejh, Bekr Ebu Zejd.

12- Da li ste znali da je Stalnoj komisiji za fetve u Saudiskoj Arabiji postavljeno pitanje (broj fetve 18409 /24 tom 42 str): ˝Šta mislite o nošenju turbana?˝, pa su odgovorili:˝ Nošenje turbana je običaj, a ne ibadet. Božiji Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, je nosio turban jer je to bio običaj njegovog naroda, nema vjerodostojnog hadisa koji ukazuje na vrijednost turbana, osim to što ga je nosio Poslanik, salallahu alejhi ve sellem. Propisano je insanu da oblači ono što može od odjeće koja se nosi u njegovom narodu, osim ako je nešto što je Šerijat zabranio˝. Fetvu potpisali šejh Bin Baz, Abdul-Aziz Ali Šejh, Abdullah ibn Gudejan, Bekr Ebu Zejd.

13- Da li ste znali da je Stalnoj komisiji za fetve u Saudiskoj Arabiji postavljeno pitanje (broj fetve 10656/24 tom 49str) o propisu nošenja odjeće od vještačke svile, pa su podgovorili: ˝Nema smetnje da se nosi tzv. vještačka svila, jer svila koja je zabranjena je prirodna (sirova) svila, svila proizvod svilene bube?˝ Fetvu potpisali šeh Bin Baz, Abdur-Rezak Afifi, Abdullah ibn Gudejan

14- Da li ste znali da je šejhul-islam Ibn Tejmije zastupao mišljenje da je dozvoljeno ženi u hajzu da uči Kur´an ako se boji da će zaboraviti nešto od onoga što je znala napamet i da nije ispravno zabranjivati ženi u hajzu učenje analogno zabrani džunupa, jer džunupluk je nešto čega se čovjek može riješiti kada on hoće dok to nije slučaj sa hajzom?

15- Da li ste znali da je šejhul-islam Ibn Tejmijje zastupao stav da je dozvoljeno klanjati namaze koji imaju povod u svim vremenima, kao što je tehijjetul-mesdžid, sedžda tilavet, namaz pomračenja, dva rekjata poslije tavafa, dženaza namaz, pa čak u vremenima kada je zabranjeno klanjati običnu nafilu!? To je bio stav šafijske pravne škole.

16- Da li ste znali da šejhul-islam Ibn Tejmijje zastupao mišljenje da se sehvi sedžda čini prije selama ako se nešto oduzelo od namaza a poslije selama ako se nešto pridodalo namazu i smatrao je da je u slijeđenju tog mišljenja rad po svim hadisima koji su došli u poglavlju sehvi sedžde!? To je također bio stav malikijske pravne škole.

17- Da li ste znali da je šejhul-islam Ibn Tejmijje zastupao mišljenje da je dozvoljeno kratiti namaz na putovanju koje je poduzeto radi grijeha!? To je bio stav hanefijske i malikijske pravne škole također stav imama Ibn Hazma.
Da li ste znali da šejhul-islam Ibn Tejmijje zastupao mišljenje da nije ograničena dužina putovanje na kojem je dozvoljeno kratiti namaz već se to vraća na običaj ljudi, pa što oni smatraju putovanjem to i jeste putovanje i na njemu je dozvoljeno kratiti namaz, a ono što ne smatraju to i nije putovanje. Ovo mišljenje nije zastupala ni jedna pravna škola, svi su oni ograničili dužinu putovanja na kojem je dozvoljeno kratiti namaz.
Na vrh Go down
elTewhid
aktivni dzematlija
aktivni dzematlijaKomentarNaslov komentara: Re: Dali ste znali ?   Tue Jul 08, 2008 11:15 am

Citat :
1- Da li ste znali da je Stalnoj komisiji za fetve u Saudiskoj Arabiji postavljeno pitanje (broj fetve 6774/22 tom, 147 str.): „Da li je dozvoljeno piti pivo (bira) na kojem je napisano ˝bezalkoholno˝? Pa su odgovorili: ˝Ako njeno konzumiranje u velikoj količini opija onda nije dozvoljeno njeno pijenje bez razlike u maloj ili velikoj količini, jer se tada smatra alkoholom, a alkohol nije dozvoljeno piti, a ako njeno konzumiranje u velikim količinama ne opija onda je dozvoljeno njeno konzumiranje, jer se tada ne smatra alkoholom. Mjerilo je to da li opija ili ne, a nije mjerilo u onome šta je napisano na njoj˝. Fetvu potpisali šejhovi Bin Baz, Abdur-Rezak Afifi, Abdullah bin Gudejan, Abdullah ibn Ku´ud.

ja ga nebi mogao popiti uhhhhh sama pomisao na to da pise Pivo uhhhhhh zgadi mi se
Na vrh Go down
shadowless
aktivni dzematlija
aktivni dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: Dali ste znali ?   Tue Jul 08, 2008 11:28 am

elTewhid (citat):

ja ga nebi mogao popiti uhhhhh sama pomisao na to da pise Pivo uhhhhhh zgadi mi se

Ja se pitam sto bi ga uopste i pili, fuj kako to smrdi!
Na vrh Go down
virus
aktivni dzematlija
aktivni dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: Dali ste znali ?   Tue Jul 08, 2008 12:46 pm

elTewhid (citat):

..........
ja ga nebi mogao popiti uhhhhh sama pomisao na to da pise Pivo uhhhhhh zgadi mi se

ni ja ga nebih mogo probat shanse nema!!!!!! onaj smrad, ukus, naziv, ambalaza... pravo podsjeca na dzahilijet i nebih ga mogo popit!
juce bash pricam sa jednim bratom sto je u Medini, i pricamo o tom bezalkoholnom pivu, i kaze dole u medini piju braca, ali dole imash raznih ukusa i mirisa, vecinom vocni ukus, tako da to pivo samo ima naziv pivo, a ukus i miris skros drugaciji ! a kod nas ti je samo ono sto smrdi !!!
Na vrh Go down
Haris
stari dzematlija
stari dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: Dali ste znali ?   Tue Jul 08, 2008 1:17 pm

Pričao sam sa nekom braćom dolje iz PG, iz džemata, kažu da bezalkoholno pivo vrati dosta energije tijelu.
Na vrh Go down
virus
aktivni dzematlija
aktivni dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: Dali ste znali ?   Tue Jul 08, 2008 4:01 pm

Haris (citat):
Pričao sam sa nekom braćom dolje iz PG, iz džemata, kažu da bezalkoholno pivo vrati dosta energije tijelu.

neznam oko toga, al su mi pricala neka braca, za neka piva, pishe 0%, i to jedna velika nula, a posle uzeli procitali u sastav iza, kad videli pishe 0,05%Alkohoola !!!! :S

treba izbegavat too... !!!!
Na vrh Go down
Haris
stari dzematlija
stari dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: Dali ste znali ?   Tue Jul 08, 2008 4:03 pm

Ja lično nisam nijednom pio... No mi je uvijek bilo čudno što recimo pišu 0,00%. Vjerovatno tamo iza nule ima neka cifrica.

Samo da znaš da nam je dr Karadavi riješio i taj problem. Kaže da su pića sa 0,5% alkohola halal, jer ne opijaju. Negdje piše da je u fetvi dodao uslov da je nastalo prirodnom fermentacijom, negdje ne, ali samo da znaš da možeš piti.
Na vrh Go down
virus
aktivni dzematlija
aktivni dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: Dali ste znali ?   Tue Jul 08, 2008 4:12 pm

Haris (citat):
Ja lično nisam nijednom pio... No mi je uvijek bilo čudno što recimo pišu 0,00%. Vjerovatno tamo iza nule ima neka cifrica.

Samo da znaš da nam je dr Karadavi riješio i taj problem. Kaže da su pića sa 0,5% alkohola halal, jer ne opijaju. Negdje piše da je u fetvi dodao uslov da je nastalo prirodnom fermentacijom, negdje ne, ali samo da znaš da možeš piti.

sa 0,5% hmmm...
u 1l tog pica 0.5% je 5ml alkohola !!!! to je mnogo breee!!! to opija!!!
Na vrh Go down
Amatullah
Admin
Admin
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: Dali ste znali ?   Tue Jul 08, 2008 4:35 pm

Po njemu je znaci halal jesti i bombonjere sa alkoholom ?

Sto je haram u velikim kolicinama-haram je i u malim....
Na vrh Go down
eko87
stari dzematlija
stari dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: Dali ste znali ?   Tue Jul 08, 2008 5:03 pm

samo da napomenem da se ljudi na hadžu ''ubijaju'' bezalkoholnim pivima.
nema ba alkohola,to je mislim šuplja.Ono kao ma ne dolikjuje to muslimanu i sl.Ja lično ne pijem ali ako neko ko je dosta proveo vremena u džehlu,želi da ispuni taj ''nedostatak'' na halal način,ne vidim zašto bi mi to odbijali?!
Na vrh Go down
eko87
stari dzematlija
stari dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: Dali ste znali ?   Tue Jul 08, 2008 5:06 pm

joj moram ovo ispričati.
Sastala se braća sa bradama ,dernek napravili dernek uz ilahije(Buhatir,afasy i ta raja na dvd-u)a ispod stola dvije gajbe bezalkoholnih i ''zadali'' se.Kaže brat ulazim ja na vrata oni klipače u rukama,to fešta... baš mi nešto simpa bilo
Na vrh Go down
Amatullah
Admin
Admin
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: Dali ste znali ?   Mon Jul 14, 2008 3:04 pm

...da je u periodu od 1741 do 1782 na prostorima BIH harala kuga čak 5 puta?
...da je za vrijeme pojave kuge koja je trajala od 1813 do 1818 stradalo više od polovine stanovništva BIH?
...da je većina gradova Bosne i Hercegovine nastalo nakon dolaska Osmanilija?
...da je Bosanski pašaluk bio granična pokrajina Osmanskog carstva prema Austriji i mletačkoj Dalmaciji?
...da u Medini i oko nje ima oko sto vrsta datula?

...da je nafta na Arapskom poluotoku otkrivena tek 1932?
...da ime Muhammed prije Poslanika, s.a.w.s, niko nije imao?
...da je bitka na Bedru bila 624 godine po Isau a.s. tj. druge godine po hidžri?
...da je bitka na Uhudu bila 625 godine po Isau a.s.?
...da su Muslimani osvojili Mekku iz ruku idolopoklonika 630 godine po Isau a.s.?

...da je Ebu Bekr, r.a., bio halifa od 632 do 634 godine?
...da je Omer ibn Hatab r.a. bio halifa od 634 do 644 godine?
...da je Osman ibn Affan r.a. ubijen u svojoj kući dok je učio Kur'an, i da je imao 80 godina?
...da Alija ibn Ebu Talib r.a. bio halifa od 656 do 661 godine?
...da je sultan Alp Arslan u bitci kod Melazgerda sa svojih 20.000 vojnika samo sa golim mačem pobijedio Romana Diogeneza sa njegovih 200.000 vojnika?

...da je prvi Islamski vladar koji se nazvao sultanom bio Mahmud Gaznevi?
...da je Andaluzija (Španija) osvojena pod vodstvom Tarika ibn Zijada?
...da je za vrijeme vladavine Abdurahmana III (919-961) u Španiji bilo svega 5 procenata nepismenih?
...da je nakon pada Španije u ruke kršcana ubijeno 3 miliona muslimana?
...da je u Evropi bilo zabranjeno korištenje kupatila sve do dolasa Muslimana?

...da je Carigrad osvojen 1453 godine za vrijeme Mehmeda II te je zbog toga prozvan El-Fatih (Osvajač)?
...da su Osmanlije osvojile Hercegovinu 1499?
...da su Osmanlije osvojile Beograd 1521 godine za vrijeme vladavine Sulejmana I?
...da je halifat ukinut 26. redžepa 1342 godine nakon 1331 godine postojanja?
...da je most u Mostaru građen u periodu od 1557 do 1566 godine?

...da je prva banja u Sarajevu izgradena 1462 godine?
...da je hadis Muttefekun alejhi hadis kojeg bilježe i Buharija i Muslim?
...da je zanimanje Poslanika Davuda a.s. bilo izrađivanje pancira?
...da je prvi genocid nad Bošnjacima izvršen u periodu 1683. do 1689. godine?
...da je prva džamija sagradena na Zemlji Mesdžidul-haram u Mekki a druga je Mesdžidul Aksa u Kudsu?

...da su Muslimani osvojili Kuds 15. godine po Hidžri pod vodstvom ashaba Ebu Ubejde Amira bin Džerraha?
...da je 1879. godine u Bosni i Hercegovini bilo 535 mekteba sa 23.603 učenika?


AAminAA: komentar modifikovan dana: Mon Jul 14, 2008 3:38 pm; prepravljeno ukupno 1 puta
Na vrh Go down
Haris
stari dzematlija
stari dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: Dali ste znali ?   Mon Jul 14, 2008 3:18 pm

Citat :
...da je Ebu Bekr, r.a., bio halifa od 632 do 634 godine?
...da je Omer ibn Hatab r.a. bio halifa od 643 do 644 godine?

Ko je onda vladao 634-643? :S
Na vrh Go down
Amatullah
Admin
Admin
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: Dali ste znali ?   Mon Jul 14, 2008 3:34 pm

Stamparska greshka, sve li ti vidish haman

Allah te nagradio, greshka je ispravljena, treba tuzhit' one na IB tsk tsk tsk
Na vrh Go down
Haris
stari dzematlija
stari dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: Dali ste znali ?   Mon Jul 14, 2008 5:08 pm

Amin, ve ijjaki, uhti!
Na vrh Go down
takvaran
aktivni dzematlija
aktivni dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: Dali ste znali ?   Wed Sep 10, 2008 12:27 am

ENCIKLOPEDIJA IZABRANIH FETVI O POSTU-I DIO

Piše:Elvedin Pezić

Pitanje: Ako se postač nalazi u avionu te uz pomoć sata ili televizije sazna da je nastupilo vrijeme iftara u mjestu iznad kojeg lete, hoće li i on iftariti u tom vremenu? Treba naglasiti da oni u avionu, zbog velike visine na kojoj leti avion, još vide sunce. I kako će postupiti osoba koja je iftarila u svome mjestu pa su uzletjeli i ponovo vidjeli sunce?
IFTAR ONOGA KO JE U AVIONU
Pitanje: Ako se postač nalazi u avionu te uz pomoć sata ili televizije sazna da je nastupilo vrijeme iftara u mjestu iznad kojeg lete, hoće li i on iftariti u tom vremenu? Treba naglasiti da oni u avionu, zbog velike visine na kojoj leti avion, još vide sunce. I kako će postupiti osoba koja je iftarila u svome mjestu pa su uzletjeli i ponovo vidjeli sunce? Odgovor: Postač koji se nalazi u avionu i pomoću sata ili televizije sazna da je nastupilo vrijeme iftara u mjestu iznad kojeg lete, a oni iz aviona, zbog visine na kojoj leti avion, još vide sunce, neće iftariti sve dok ne zađe sunce. Kazao je Uzvišeni Allah: ''Zatim upotpunite post dok ne nastupi noć'' (Bekare,187. ), a u ovom slučaju nastupanje noći još se nije desilo, sve dok vidi sunce. A što se tiče onoga koji iftari u svome gradu, nakon zalaska sunca, a zatim uzleti avionom i ponovo vidi sunce, on nije obavezan da u tom momentu posti, jer se on vezuje za mjesto u kojem boravi, a kod njih je završio taj dan, još dok je on bio u tom mjestu. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 1693, 10 tom, str. 136)

2-DA LI JE NEVJERNIK ONAJ KO OSTAVI POST RAMAZANA IZ LIJENOSTI

Pitanje: Je li nevjernik onaj ko ne posti (mjesec ramazan) iz lijenosti, a redovno obavlja namaz? Odgovor: Onaj ko ostavi post (mjeseca ramazana) negirajući njegovu obaveznost, taj je nevjernik po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka. Međutim, onaj ko ostavi post iz lijenosti i nemara nije nevjernik, ali je u velikoj opasnosti zato što ostavlja jedan od ruknova vjere islama, a svi učenjaci imaju jednoglasan stav da je post ramazana temelj – rukn islama. Takva osoba zaslužuje kaznu i odgojno-popravne mjere koje će odrediti vođa muslimana kako bi se opametili on i njemu slični. Neki učenjaci proglasili su takvu osobu nevjernikom. Takva osoba treba da naposti propuštene dane i da se iskreno pokaje Allahu za počinjeni grijeh. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 6060, 10 tom, str.143)

3-POST MALOLJETNE DJECE

Pitanje:Imam sina kojem je dvanaest godina, je li meni obaveza da ga natjeram na post ili on ima pravo odabira, a da mu to nije obaveza? Željela bih napomenuti da mislim da on ne bi mogao ispostiti cijeli mjesec. Odgovor: Ako spomenuti sin nije postao punoljetan, on nije obavezan postiti, ali je obaveza tebi da mu naređuješ da posti, ako može izdržati, kako bi se priviknuo, kao što mu trebaš naređivati obavljanje namaza, kada napuni deset godina – pa čak i istući zbog namaza. (Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str.181)

4- KADA JE ŽENI OBAVEZA DA POSTI

Pitanje: Je li obavezna da posti djevojčica koja je dobila prvu mjesečnicu (hajz) u jedanaestoj godini? Znajući da njeno zdravstveno stanje nije najbolje, šta će učiniti ako nije u mogućnosti da posti? Odgovor: Ako je situacija onakva kako ste spomenuli, ona je u osnovi obavezna da posti, jer je mjesečnica jedan od pokazatelja punoljetstva žena, ako se pojavi nakon devete godine. Ako može postiti, obaveza joj je da posti, a ako nije u mogućnosti ili ako joj post predstavlja veliku poteškoću, također neće postiti, ali je obavezna da naposti propuštene dane onda kada bude u mogućnosti. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 3325, 10 tom, str. 145)

5- VALIDNOST POSTA U PERIODU MJESEČNICE

Pitanje: Mala djevojčica dobila je mjesečnicu pa je postila u periodu hajza, a sve je to činila iz neznanja, kakav je propis toga? Odgovor: Obavezna je da naposti dane koje je postila u periodu mjesečnice, zato što post u periodu mjesečnice niti će biti primljen niti je validan, pa makar to bilo u neznanju. Postoji situacija suprotna ovoj – da žena dobije hajz i stidi se da o tome obavijesti porodicu, zato što je mlada, i to bude razlogom da ne posti. Ona je također obavezna da naposti propuštene dane, jer žena dobijanjem mjesečnice postaje šerijatski obveznik, zato što je pojava mjesečnice jedan od pokazatelja punoljetstva. (Fetava Erkanul-islam, str. 455, odgovorio šejh Muhammed Salih Usejmin)6- KORIŠTENJE LIJEKOVA KOJI ĆE SPRIJEČITI POJAVU MJESEČNICE U CILJU POSTA

Pitanje: Je li dozvoljeno ženama da koriste lijekove kojima će spriječiti pojavu mjesečnice kako bi postile cijeli mjesec ramazan? Odgovor: Dozvoljeno je ženi da koristi lijekove kojima će spriječiti pojavu mjesečnice ako stručne osobe – doktori potvrde da to ne šteti i da neće negativno djelovati na organe. Svakako je bolje ženama da to ne koriste, a Allah im je propisao olakšicu da mogu da ne poste ako im nastupi mjesečnica u ramazanu i propisao im je da naposte propuštene dane i zadovoljan je da to bude njihova vjera. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 1216, 10 tom, str. 150)

7- NAPAŠTANJE DANA U KOJEM ŽENA DOBIJE MJESEČNICU

Pitanje: Ako se desi da žena dobije mjesečnicu odmah nakon zalaska sunca, je li njen post validan? Odgovor: Njen post je validan, pa makar počela osjećati bolove mjesečnice prije zalaska sunca, ali ne vidi istjecanje krvi sve do zalaska sunca, u toj situaciji njen post je validan. Ono što kvari post je istjecanje krvi, a ne osjećaj da će nastupiti. (Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str. 192)


8- POST MUSTEHADE – ŽENE KOJA KRVARI

Pitanje: Je li dozvoljeno muškarcu da spolno opći sa ženom koja je mustehada? Odgovor: Mustehada je žena koja krvari, krvlju koja nije krv mjesečnice niti krv postporođajnog ciklusa – nifasa, propis za nju identičan je propisima za ženu koja je čista – koja ne krvari. Ona će postiti, klanjati i dozvoljeno je mužu da s njom spolno opći. Ona će abdestiti za svaki namaz, kao oni koji imaju neprestane probleme sa mokraćom ili vjetrovima, ona će se zaštititi pamukom ili nečim sličnim kako krv ne bi uprljala tijelo ili odjeću, kao što je u vjerodostojnim hadisima Allahovog Poslanika prenesena naredba da se tako postupa. (Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str.195)


9- POST ŽENE KOJA VIDI ZNAKE ČISTOĆE PRIJE ČETRDESET DANA NAKON PORODA

Pitanje: Je li dozvoljeno ženi da posti, klanja, obavlja hadždž, prije nego što prođe četrdeset dana od poroda, ako je vidjela znake čistoće? Odgovor: Da, dozvoljeno joj je da posti, klanja, obavlja hadždž i umru, i dozvoljeno je da joj prilazi muž, u četeresnici nakon poroda ako je vidjela pokazatelje čistoće prije završetka četeresnice. Dakle, ako bi žena vidjela znake čistoće nakon dvadesetog dana, ona će se okupati, zatim klanjati, postiti i dozvoljeno je mužu da ima intimne odnose s njom. Ono što je preneseno od Osmana ibn Ebi el-Asa, r.a., da je to prezirao, to se shvata na način da je to smatrao pokuđenim, i to je njegov idžtihad, za koji ne postoji dokaz. Ispravno je da u tome nema nikakve smetnje, ako se očisti prije četrdesetog dana, njena čistoća je validna i potpuna. Ako bi se desilo da se krv ponovo pojavi u periodu četeresnice, ispravno je da je nifas sve što se ponovo pojavi u periodu četeresnice, ali njen post, namaz ili hadždž, koji su se desili u periodu čistoće, su validni i nije obavezna da ih ponavlja, jer je te ibadete učinila u periodu dok je bila čista. (Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str. 196)


10- PROPIS ZA STARE I IZNEMOGLE OSOBE, TRUDNICE I DOJILJE

Pitanje: Kakav je propis za stare osobe koje ne mogu postiti, bolesnika za čiju se bolest pretpostavlja da je neizlječiva, zatim za trudnice, i dojilju koja ako bude postila, presušit će mlijeko kojim hrani bebu? Odgovor: Ko ne bude u mogućnosti da posti, zbog starosti, ili mu post bude predstavljao veliku poteškoću, takvima je dozvoljeno da ne poste, ali su obavezni da za svaki propušteni dan nahrane po jednog siromaha. Pola sa'a (dva pregršta ili kila i po kako je spomenuto u drugim fetvama) pšenice, datula, riže ili nečega drugog čime hrani svoju porodicu. Isti propis je za bolesnika, osobu koja ne može postiti ili mu post predstavlja veliku poteškoću, čija je bolest neizlječiva. Zbog riječi Uzvišenog Allaha: ''Allah ne duži insana preko njegovih mogućnosti.'' I riječi Uzvišenog: ''On vam u vjeri nije ništa teško propisao.'' I riječi Uzvišenog Allaha: ''Onima koji ga jedva podnose – iskup je da jednog siromaha nahrane.'' Kazao je Ibn Abbas, r.a.: ''Objavljena je olakšica starim osobama, onima koje ne mogu postiti da ne poste, ali da nahrane za svaki dan siromaha.'' Osoba koja je bolesna i ne može postiti ili joj post predstavlja veliku poteškoću, za čiju se bolest pretpostavlja da je neizlječiva, uzima isti propis kao i stare i iznemogle osobe. Trudnica koja se boji štete za sebe ili za bebu, a i dojilja koja se boji štete za sebe ili za bebu ako bude postila, one su obavezne samo da naposte propuštene dane, kao i bolesnik za čiju se bolest smatra da je izlječiva, ako je ostavio post u određenim danima. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 2772, 10 tom, str. 160)

11- RAZLIKA U NAPAŠTANJU AKO JE BOLEST NEIZLJEČIVA I IZLJEČIVA

Pitanje: Čovjek ne može da posti jer je bolestan, pola tijela mu je paralizirano, i sam post mu povećava bolest, što je uzrokovalo da je ostavio post, kakav je propis posta u tom slučaju? Odgovor: Ako stručne osobe kažu da je bolest od koje si obolio neizlječiva, tebi je obaveza da za svaki propušteni dan mjeseca ramazana nahraniš po jednog siromaha. Količina koju treba da im daš je polovina sa'a (dva pregršta ili kila i po otprilike) hrane koja je poznata tvom narodu: datule, riža ili nešto drugo. Ako stručne osobe kažu da je bolest od koje boluješ izlječiva, tebi nije obaveza da nahranjuješ siromahe, već si obavezan da napostiš svaki propušteni dan ramazana, na osnovu riječi Uzvišenog Allaha: ''Ko od vas bude bolestan ili na putovanju, neka naposti isti broj dana koje nije postio.'' (Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str. 221)


12- SPOLNI ODNOS U TOKU RAMAZANA

Pitanje: Kakav je propis za onoga koji spolno opći sa suprugom u mjesecu ramazanu u periodu dok je putnik, jer se nalaze na putovanju i skraćuju namaze, ali je to sve u ramazanu? Odgovor: Putniku je dozvoljeno da ne posti u danima ramazana dok je na putovanju, ali će propuštene dane napostiti, na to ukazuju riječi Uzvišenog Allaha: ''A ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti.'' Putniku je dozvoljeno da jede, pije i spolno opći sve dok je na putovanju. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 5991, 10 tom, str. 202)


13- POSTAČ KOJI PRESPAVA CIJELI DAN

Pitanje: Je li validan post osobe koja ustane na sehur, zatim klanja sabah-namaz i legne spavati sve do podne-namaza, zatim klanja podne-namaz i legne spavati do ikindije, potom klanja ikindiju i legne spavati sve do pred iftar? Odgovor: Ako je stanje onako kao si spomenuo u pitanju, post te osobe je validan, ali je provođenje cijelog dana u spavanju velika šteta, naročito ako znamo da je u toku mjesec ramazan, mjesec u kojem musliman treba da čini ono što će mu koristiti, kao što je učenje Kur'ana, traganje za nafakom, educiranje – traženje znanja. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 12901, 10 tom, str. 213)
Na vrh Go down
takvaran
aktivni dzematlija
aktivni dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: Dali ste znali ?   Thu Oct 09, 2008 12:29 am

Preveo i prilagodio: Sanel Ramić

Fakultet Dawe i Usul-Dina, Islamski Univerzitet, Medina


Da li je prisutan veliki širk na Arefatu?

U ime Allaha Milostivog, Samilosnog!


Kaže šejh Muhamed 'Arifi, Allah ga sačuvao: " Pričao mi je naš uvaženi šejh, Abdullah ibn Džibrin, Allah ga sačuvao: ' Boravio sam u dolini Arefata u trenucima kada su ljudi, čija su tijela bila ogrnuta sa dva platna ihrama, bili prepušteni dovama, podignutih dlanova, moleći Allaha kroz suze za svoje potrebe.


Dok smo bili u takvom poniznom i skrušenom stanju, moj pogled je privukao jedan stari dedo, čovjek koji je zašao u duboku starost. Na njemu se mogla primjetiti slabost, nemoć njegova tijela. Ponavljao je riječi: ' O, šejh taj i taj, molim te da otkloniš nedaću koja me je zadesila, molim te da me izliječiš, smiluj mi se! ' , uz to gorko plačući. U tom trenutku sam osjetio da mi je jeza prošla kroz tjelo, koža mi se naježila.Povikao sam:...'Boj se Allaha, kako možeš dozivati nekog drugog mimo Allaha, i tražiti potrebe od nekog mimo Njega! Džilani kojeg dozivaš je samo rob Allahov poput drugih ljudi, niti te čuje niti se može odazvati tvojoj dovi. Moli i traži samo od Allaha Jednog, Koji nema sudruga!'

Zatim se starac okrenuo prema meni, govoreći: 'Ostavi me, starče! Ti ne znaš pravu vrijednost ovog šejha kod Allaha! Ja, uistinu, čvrsto vjerujem, da se ne spusti ni jedna kap s neba , niti iznikne sjeme iz zemlje, osim sa dozvolom ovog šejha.'

Kada je to rekao, rekao sam mu: 'Neka je Uzvišen Allah, subhanehu ve te'ala, jesi li išta ostavo za Allaha? ' Poslije mojih riječi se okrenuo i otišao... ' "

studio-din.com
Na vrh Go down
takvaran
aktivni dzematlija
aktivni dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: Dali ste znali ?   Fri Nov 07, 2008 12:53 am

Da li ste znali o Izraelu?


- Da li ste znali da svi oni koji nisu židovi, a žive u Izraelu, ne mogu u toj državi kupiti niti pak iznajmiti zemlju.

- Da li ste znali da su registarske tablice Palestinaca u Izraelu u boji, kako bi se židovi mogli razlikovati od ostalih?

- Da li ste znali da se Jerusalem - i istočni i zapadni dio - od cijele svjetske zajednice, uključujući i USA, smatra okupiranom teritorijom, a ne dijelom Izraela?

- Da li ste znali da je Izrael 85% resursa vode dodijelio židovima, dok se preostalih 15% dijeli na sve Palestince? Na primjer, u Hebronu 85% vode je dato za 400 židovskih doseljenika, dok preostalih 15% mora biti podijeljeno medju 120000 palestinaca koji žive u Hebronu.

- Da li ste znali da USA svake godine Izraelu dodjeli pomoć u visini od 5 milijardi dolara?

- Da li ste znali da godišnja pomoc Amerike Izraelu nadmašuje pomoć koju Amerika daje čitavom afričkom kontinentu?

- Da li ste znali da je Izrael jedina zemlja na Srednjem istoku koja ima atomsko oružje?

- Da li ste znali da je Izrael jedina zemlja na Bliskom istoku koja je odbila da potpise sporazum o nuklearnoj proliferaciji, uskrativši sa svoje strane gostoprimstvo medjunarodnim inspektorima?

- Da li ste znali da je Izrael okupirao dvije suverene nacije ( Liban i Siriju ), uprkos rezolucija viječa Ujedinjenih nacija?

- Da li ste znali da je Izrael decenijama trenirao i plačene ubice slao u druge zemlje, kako bi tamo ubijali izraelske političke neprijatelje?

- Da li ste znali da su visoko rangirani vojni oficiri u izraelskim snagama odbrane, javno dozvoljavali da se nad nenaoružanim ratnim zatvorenicima provode egzekucije od strane IDF-a?

- Da li ste znali da je Izrael odbio da procesuira svoje vojnike koji su priznali da su vršili egzekucije nad ratnim zarobljenicima?

- Da li ste znali da Izrael konfiskuje bankovne račune, biznis i zemlju, odbijajući da plati odštetu onima kojima je konfiskovana imovina?

- Da li ste znali da je Izrael digao u zrak američko diplomatsko predstavništvo u Egiptu, i da su u medjunarodnim vodama napali američki brod, ubivši 33, a ranivši 177 američkih mornara?

- Da li ste znali da je prema nedavnoj anketi magazina Fortune, koja je provedena u Vašingtonu, obznanjeno da drugi po snazi lobi u Americi ima izraelski AIPAC?

- Da li ste znali da Izrael postoji uprkos 69 rezolucija vijeca UN?

- Da li ste znali da je današnji Izrael prisvojio vise od 400 sada nestalih palestinskih sela, i da je davši im nova izraelska imena promijenio njihov fizički izgled, prekrivši tako tragove svoje rabote?
Na vrh Go down
Sponsored content
KomentarNaslov komentara: Re: Dali ste znali ?   

Na vrh Go down
 
Dali ste znali ?
Na vrh 
Stranica 1/1

Permissions in this forum:Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu
Bosnjacki forum :: Islam-
Idi na: