Bosnjacki forum

Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!
 
HomePortalRegistracijaLogin

Share | 
 

 Vrijednosti učenja Kur’ana

Vidi prethodnu temu Vidi sljedeću temu Go down 
AutorPoruka
Emetullah
aktivni dzematlija
aktivni dzematlija
avatar


KomentarNaslov komentara: Vrijednosti učenja Kur’ana   Fri Jun 27, 2008 5:38 pmVrijednosti učenja Kur’ana


Ebu-Umame, r.a., prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kad kaže: Učite Kur’an, jer će on doći na Sudnjem danu da se zauzima (šefa’at čini) za svoje učače. (Muslim)

Osman b. ‘Affan, r.a., prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: Najbolji među vama je onaj koji Kur’an nauči, a zatim druge poučava. (Buhari)

Aiša, r.a., prenosi ove riječi Allahova Poslanika, a.s.: Onaj ko vješto uči Kur’an će biti u društvu s pisarima (melekima) časnim i čestitim, a ko ga uči zamuckujući i s poteškoćom, imat će dvije nagrade. (Muttefequn ‘alejh)

Ebu-Musa el-Eš’ari, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: Vjernik koji uči Kur’an je kao ‘utrudždže’ (cedrat, limun, pomarandža); ima lijep miris a i okus mu je lijep, a vjernik koji ne uči Kur’ana je kao hurma; nema mirisa a okus joj je sladak. Munafik (licemjer) koji uči Kur’an je kao bosiljak; ima lijep miris a okus mu je gorak, a munafik koji ne uči Kur’an je kao gorka tikvica; nema mirisa a okus joj je gorak. (Muttefequn ‘alejh)

Omer b. el-Hattab, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Zaista, Allahovom Knjigom (Kur’anom) uzdiže jedne narode, a ponižava druge. (Muslim)

Ibn-Mes’ud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: Ko prouči jedan harf – slovo iz Allahove Knjige - imat će nagradu, a nagrada se desetorostruko uveličava. Ja ne kažem da je ‘Elif-Lam-Mim’ jedan harf, nego ‘Elif’ je harf, ‘Lam’ je harf i ‘Mim’ je harf. (Tirmizi, hasen, sahih)

Ibn-’Abbas, r.a., veli da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: Onaj u čijim grufima nema ništa iz Kur’ana (ne pamti ništa iz Kur’ana) jeste kao razvaljena i napuštena kuća. (Tirmizi, hasen, sahih)

Abdullah b. ‘Amr b. el-’As, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Učaču Kur’ana će na Sudnjem danu biti rečeno: ‘Uči i penji se (džennetskim stepenicama – deredžama), uči lijepo i pravilno, kao što si i na dunjaluku učio, jer, tvoje mjesto (deredža u džennetu) je kod posljednjeg ajeta kojeg proučiš. (Ebu-Davud, Tirmizi, hasen, sahih)

Ebu-Musa, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: Brinite se i čuvajte ovaj Kur’an (ono što ste naučili iz njega), jer, tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, on se zaboravlja brže nego što se deva oslobodi sveze (konopa kojim joj je noga svezana). (Muttefequn ‘alejh)

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Resulullaha, s.a.v.s., da je rekao: Allah ne sluša – ne poklanja pažnju ničemu kao vjerovjesniku lijepa glasa, koji glasno i lijepo uči Kur’an. (Muttefequn ‘alejh)

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Kada se ljudi okupe u jednoj od Allahovih kuća (džamija) da uče Allahovu Knjigu i da je međusobno proučavaju, na njih se spusti mir, prekrije ih Allahova milost, okruše ih meleki i Allah ih spomene među onima koji su kod Njega. (Muslim)

annisa.net
Na vrh Go down
Amatullah
Admin
Admin
avatar


KomentarNaslov komentara: Blagodat ucenja Kur'ana   Sat Jul 12, 2008 6:41 pm

Priredio: hfz. Zajim Šiljić Fakultet Kur'ani-Kerima

Zaista su blagodati učenja Kur'ana mnogobrojne i neizmjerne. A kada bi ljudi znali kakve se sve blagodati kriju u njegovom učenju, ne bi ispuštali Allahovu Knjigu iz svojih ruku, učili bi ju i noću i danju.Od tih blagodati i počasti su:

1. Učenjem Časnog Kur'ana se postiže velika nagrada

Kaže Uzvišeni, u prevodu značenja: "Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja neće nestati." (Sura Fatir, 29. ajet) Rekao je Katade: "Kada bi Mutaref ibn Abdullah učio ovaj ajet rekao bi: 'Ovo je ajet karija(onih koji uče Kur'an).'" Od ibn Mes'uda, radijallahu anhu, da je kazao: Rekao je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Onaj ko prouči harf / slovo iz Allahove Knjige pripada mu za to jedno dobro djelo, a to dobro djelo se uvećava za deset puta, ne kažem da je elif lam mim harf, nego je elif harf, lam je harf i mim je harf." (Hadis je sahih)

Pogledaj plemeniti brate kolika je nagrada za onoga koji uči Allahovu Knjigu, a jedan harf ima vrijednost deset dobrih djela, a Allah umnogostručava onome kome On hoće, pa šta misliš onda kada bi učio jedan red ili stranicu ili jedan rub'a, koliko bi onda postigao dobrih djela i kada bi pritom očistio svoj nijet prema Stvoritelju nebesa i zemlje. Kada bi se to zbrajanje dobrih djela primjenilo na suru Fatihu čije učenje ne uzima vremena više od jedne minute, koliko bi čovjek onda stekao sevapa i dobrih djela. Sura Fatiha ima 145 harfa, a harf kao što znamo vrijedi jedno dobro djelo, znači 145 dobrih djela / sevapa, a svako to dobro djelo ima desetorostruku vrijednost, tako da ispada 145 puta deset, jednako je 1450 sevapa, odnosno dobrih dijela, a Allah još povećava onome kome On hoće. Ovakva nagrada je za suru Fatihu, pa možeš li zamisliti onda kada bi učio i druge sure, koliko bi onda stekao sevapa i dobrih djela. Pa LA ILAHE ILLALLAH koliko je samo muslimana koje su mašila i mimoišla ta dobra djela i sevapi gubljenjem vremena u stvarima od kojih nemaju nikakve fajde i koristi.

Od Beraa ibn Aziba, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Jedne prilike je pred nas izašao Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dok smo mi bili ispred mesdžida pa nam reče: "Ko bi od vas volio da urani svaki dan u dolinu Batahan ili Akik i da dođe sa dvije deve sa visokim grbama a da pri tome ne učini nikakav grijeh niti pokida rodbinske veze", pa smo rekli: O Allahov poslaniče svi bi mi to volili, pa je rekao: "Zar ne bi neko od vas mogao da porani u mesdžid pa da se poduči ili prouči dva ajeta iz Allahove Knjige, azze ve džell, bolje mu je je nego dvije deve, tri, četiri, bolje mu je i od četiri i sličnih njima od deva." (Hadis bilježi Muslim)

2. Učenje Kur'ana je povod za spuštanje blagosti i smiraja

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Neće se skupiti svijet u nekoj od Allahovih kuća, kako bi učili Allahovu Knjigu i među sobom je izučavali, a da se neće na njih spustiti smiraj i prekriti ih milost, a i meleki će ih okružiti, a i Allah će ih spomenuti kod onih koji su kod njega." (Ovaj hadis takođe bilježi Muslim)

Pa o ti koji se žališ na tjeskobu u grudima od nemira i briga i nemogucnosti mirnog sna, znaj da nema rahatluka i odmora osim sa Kur'anom koji je sreća za srca koja se postiže učenjem govora Onoga koji poznaje sve skriveno. Zato kaže Osman ibn Affan: Da su vam srca čista ne bi se zasitila govora vašeg Gospodara. Kaže Uzvišeni: "O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i upustvo i milost vjernicima." (Sura Junus, 57. ajet)

3. Kur'an je počast njegovom učaču

Allah, azzeve džell, je uzdigao mjesto Kur'ana i njegovog učača i podario mu od počasti i visokog mjesta što ne daje drugim i to na ovom svijetu i u njegovom kaburu, kao i na budućem svijetu.

_________________
REMINDER FOR AMATULLAH

YUSUF A.S.
Na vrh Go down
Amatullah
Admin
Admin
avatar


KomentarNaslov komentara: Re: Vrijednosti učenja Kur’ana   Sat Jul 12, 2008 6:42 pm

a) Na Dunjaluku

Kaže Uzvišeni: "O vjernici, kada vam se kaže: 'Načinite mjesta drugima tamo gdje se sjedi' - vi načinite, pa i vama će Allah mjesto načiniti; a kada vam se rekne: 'Dignite se' - vi se dignite, i Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. - A Allah dobro zna ono što radite." (Sura El-Mudžadela, 11 ajet)

Od Ebi Tufejla se prenosi da je Nafi'a ibn Haris došao Omeru ibn Hattabu u Asefan, a Omer ga je već bio postavio kao namjesnika stanovnicima Mekke, pa mu Omer reče: 'Koga si postavio stanovnicima Mekke?' Pa mu on reče: 'Postavio sam im Ibnubza', pa Omer reče 'ko je to', pa reče 'to je čovjek od naših robova', pa mu je Omer na to rekao: 'Zar si im za starješinu povjerio roba', pa mu je rekao 'on je učač Kur'ana i poznavalac nasljednog prava', pa mu je Omer na to rekao: "Čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: "Zaista Allah sa ovim Kur'anom uzdiže narode a i spušta druge." (Ovaj hadis bilježi Muslim)

Istinu je rekao pjesnik:

Nema ponosa osim onim koji nose znanje,

oni su na uputi, koji se povode za dokazima.

Vrijednost svake osobe je u onome koliko učini dobra,

a neznalice su nosiocima znanja neprijatelji.

Domogni se znanja vječno ćeš živjeti,

ljudi su mrtvi, a nosioci znanja su živi.

b) U kaburu

Od Hašima ibn Amira se prenosi da je rekao: Kada je bio dan Uhuda stradao je ko je stradao od muslimana, i ljudi su izranjavani, pa smo rekli: O Allahov poslaniče, teško nam je da za svakog čovjeka iskopamo kabur, pa šta nam ti naređuješ? Pa je rekao: "Kopajte u dubinu i širinu i stavljajte u jedan kabur po dvojicu i po trojicu, i dajite prednost onome ko zna više Kur'ana." Kaže Hašim: Moj otac je bio jedan od trojice koji su spuštani u kabur pa mu je data prednost time što je prvi spušten u kabur jer je znao više Kur'ana od ostale dvojice. (Sened ovog hadisa je ispravan)

c) Na budućem svijetu

Od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhuma, se prenosi da je kazao: Rekao je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Reći će se učaču Kur'ana: 'Uči i penji se pravilno izgovarajući ajete kao što si to činio na dunjaluku, zaista je tvoje mjesto kod posljednjeg ajeta kojeg proučiš.'" (Ovaj hadis je sahih)

Kaže imam Hatabi: Došlo je u predajama da je broj deredža / stepena u Džennetu srazmjeran broju ajeta u Kur'anu, pa će se kariji reći penji se deredžama na osnovu onoga koliko si učio iz Kur'ana, pa ko u potpunosti prouči sve ajete popeo se na najviše stepene Dženneta na budućem svijetu, a ko prouči dio iz njega njegovo penjanje po deredžama na osnovu toga, tako da je konačni broj sevapa kod konačnog ajeta kojeg prouči.

Od Ebi Umameta, radijallahu anhu, se prenosi da je kazao: Rekao je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Učite Kur'an jer će on na Sudnjem Danu doći kao zagovornik za one koji ga budu učili." (Ovaj hadis bilježi Muslim)

Takođe se od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Post i Kur'an su šefadžije / zagovornici robu na Sudnjem Danu, post će reći Gospodaru zabranio sam mu hranu i strasti preko dana, pa dopusti mi da se zauzimam za njega, a Kur'an će reći, zabranio sam mu spavanje preko noći, pa mi dopusti da se zauzimam za njega, pa će se zauzimati."

Prenosi se od Nuvasa ibn Semana, radijallahu anhu, da je rekao: Čuo sam Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Na Sudnjem će se doći sa Kur'anom i njegovim učačima, koji su radili po njemu na dunjaluku, predvodit će ih sure Bekara i Ali Imran bit će dokaz za svoje učače." (Ovaj hadis bilježi Muslim)

Razmisli voljeni brate o Sudnjem Danu, a posebno o poniženosti stvorenja i njihove potištenosti, čekajući kako će im biti presuđeno, sretno ili nesretno, i razmisli koliko će ti u tim trenucima značiti opremnina kojom se sada opremaš i koliko će ti značiti svaki ajet kojem se sada podučiš?!

_________________
REMINDER FOR AMATULLAH

YUSUF A.S.
Na vrh Go down
Sponsored content
KomentarNaslov komentara: Re: Vrijednosti učenja Kur’ana   

Na vrh Go down
 
Vrijednosti učenja Kur’ana
Vidi prethodnu temu Vidi sljedeću temu Na vrh 
Stranica 1/1

Permissions in this forum:Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu
Bosnjacki forum :: Islam-
Idi na: